12200 kanál %1 blok %2: symbol %3 nelze založit

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = symbol ve zdrojovém bloku

Symbol zakládaný pomocí příkaze DEF nelze založit, protože:

- je již definován (na př. jako proměnná nebo funkce)

- interní paměť nepostačuje (na př.u velkých polí)

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Provést následující kontroly:

- Textovým editorem zkontrolovat, jestli zadávaný název (hlavní program nebo                vyvolávaný podporgram) již byl v cyklu použit.

- Odhadnout nárok na paměť již definovaných symbolů a evtl. jej redukovat tím, že se                použije méně globálních a více lokálních pamětí.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.