12210 kanál %1 blok %2: řetězec %3 příliš dlouhý

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = řetězec ve zdrojovém bloku

- Při definování proměnné typu STRING byl proveden pokus, inicializovat více než 100                  proměnných.

- U některého přiřazení se zjistilo, řetězec se nehodí pro udanou proměnnou.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

- Zvolit kratší řetězec nebo nebo rozdělit řetězec znaků na 2 řetězce.

- Definovat větší proměnnou řetězce.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.