12220 kanál %1 blok %2: binární konstanta %3 v řetězci %3 příliš dlouhá

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = binární konstanta

Při inicializaci nebo přiřazení honot proměnné typu STRING bylo u binární konstanty zjištěno více než 8 bitů.

DEF STRING[8] OTTO = "ABC'H55''B000011111'DEF"

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

V okně hlášení alarmů jsou vždy indikovány první znaky binární konstanty, i když přebytečné bity jsou evtl. teprve dále vzadu. Proto je vždy nutno kontrolovat na chybnou hodnotu celou binární konstantu.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.