12230 kanál %1 blok %2: hexadecimální konstanta %3 v řetězci příliš velká

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = hexadecimální kostanta

Řetězec může obsahovat také byty, které neodpovídají žádnému zadávanému znaku příp. znaky, které nejsou k dispozici na klávesnici s minimalizovaným počtem kláves.Tyto znaky lze zadat jako binární nebo hexadecimální konstanty. Smí obsadit pouze 1 byte - musí tedy být < 256, na př.:

N10 DEF STRING[2] OTTO=" `HCA` `HFE` "

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

V okně hlášení alarmů jsou vždy indikovány první znaky hexadecimální konstanty, i když přebytečné desítky jsou evtl.teprve dále vzadu. Proto je vždy nutno kontrolovat na chybnou hodnotu celou hexadecimální konstantu.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.