12240 kanál %1 blok %2: orientace nástroje %3 definována vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = text

V bloku DIN lze programovat pouze 1 orientaci nástroje. Lze ji definovat pomocí 3 Eulerových úhlů, nebo koncových bodů os, nebo směrových vektorů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Poněvadž orientace nástroje je nastavena na 3 různé osy, zvolit nejvýhodnější. Při tomto způsobu zadávání programovat adresy a přiřazení hodnot - všechny ostatní parametry orientace odstranit.

Koncové body os (přídavných os):                A, B, C                označení os
Eulerův úhel:                                                A2, B2, C2
Směrové vektroy:                                                A3, B3, C3

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.