12250 kanál %1 blok %2: vnořené makro %3 není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Technika maker vybavuje jednořádkový příkaz nebo sled příkazů poomocí klíčového slova DEFINE novým označením. Ve sledu příkazů nesmí být žádné další makro (vnořování).

Příklad:
N10 DEFINE MAKRO1 AS G01 G91 X123 MAKRO2 F100

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Vnořovaná makra nahradit rozepsanými programovovými informacemi.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.