12260 kanál %1 blok %2: udáno příliš mnoho inicializačních hodnot %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Při inicializaci pole (definice pole a přiřazení hodnot jednotlivým elementům pole) je k dispozici více inicializačních hodnot než elementů pole.

Příklad:
N10 DEF INT OTTO[2,3]=(..., ..., {více než 6 hodnot })

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Zkontrolovat NC-program, jestli:

1.                při definici pole byl správně uveden počet elementů pole (n,m) (DEF INT  FELDNAME[n,m] na př. pole s 2 řádkami a 3 sloupci: n=2, m=3),

2.                při inicializaci bylo správně provedeno přiřazení hodnot ( hodnoty jednotlivých elementů pole odděleny desetinnou čárkou, desetinnou tečkou u proměnných typu REAL).

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.