12261 kanál %1 blok %2: inicializace %3 není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Proměnné typu Frame nelze při definování inicializovat. Příklad: DEF FRAME LOCFRAME = CTRANS(X,200).

Právě tak nelze programovat při inicializaci pole pomocí SET v průběhu programu implicitní hodnoty.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Provést inicializaci ve vlastním bloku v pracovní části programu:
DEF FRAME LOCFRAME LOCFRAME = CTRANS(X,200)

Při použití proměnných pro osy:
DEF AXIS AXIS_VAR [10] AXIS_VAR [5] = SET (X, , Y) nahradit pomocí:
DEF AXIS AXIS_VAR [10] AXIS_VAR [5] = X AXIS_VAR [7] = Y.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.