12190 kanál %1 blok %2: příliš mnoho rozměrů proměnné typu FELD (POLE)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Pole s proměnnými typu STRING smí být maximálně jednorozměrná, pole se všemi ostatními typy proměnných maximálně dvojrozměrná.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Opravit definici pole, u vícerozměrových polí evtl. definovat dvojrozměrné pole a pracovat se stejným indexem pole.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.