12180 kanál %1 blok %2: nedovolené řetězení operátorů %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zřetězené operátory

Pod řetězením operátorů je nutno rozumět psaní po sobě binárních a unárních operátorů bez použití závorek.

Příklad:
N10 ERG = VARA - (- VARB)                ; správný způsob zápisu
N10 ERG = VARA - - VARB                ; chyba!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Formulovat výraz správně a jednoznačně s pomocí závorek; tím zvýší průhlednost a čitelnost programu.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.