12170 kanál %1 blok %2: název %3 definován vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = symbol v bloku

Symbol indikovaný v chybovém hlášní byl již v probíhajícícm technologickém programu definován.

Je nutno si uvědomit, že užvatelem definovaná označení se smí vyskytovat vícekrát, pokud se definování provádí v jiných (pod)programech, t.zn., že lokální proměnné smí být opět definovány se stejným názvem po opuštění programu (podprogramu) nebo po vykonání programu (podprogramu).
Toto platí jak pro symboly, ktereé jsou definovány uživatelem (návěští, poměnné), tak pro data stroje (osy, adresy DIN a G-funkce).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Indikován je symbol, který řízení dat již zná. Tento symbol nutno vyhledat v editoru programu v definiční části aktuálního programu. 1. nebo 2. symbol musí mít rozdílný název.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.