12160 kanál %1 blok %2: překročen rozsah hodnot

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Programovaná konstanta proměnné překračuje rozsah hodnot stanovený předem definicí typu dat.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Přizpůsobit hodnotu kostanty nebo typu dat. Jestliže je hodnota konstanty integeru příliš velká, lze hodnotu udat připojením desetinné čárky jako reálnou konstantu.

Příklad:
R1 = 9 876 543 210                změnit na:                R1 = 9 876 543 210.

Rozsah hodnot INTEGER:                                231 - 1
Rozsah hodnot REAL:                                2-1022 až 2+1023

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.