12150 kanál %1 blok %2: operace %3 není kompatibilní s typem dat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = řetězec

Typy dat nejsou kompatibilní s požadovanou operací (v rámci aritmetického výrazu nebo přiřazení hodnot).

Příklad 1:
Početní operace
N10 DEF INT OTTO
N11 DEF STRING[17] ANNA
N12 DEF INT MAX
:
N50 MAX = OTTO + ANNA

Příklad 2:
Přiřazení hodnoty
N10 DEF AXIS BOHR
N11 DEF INT OTTO
:
N50 OTTO = BOHR

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Změnit definici použité proměnné tak, aby bylo možno provést požadované operace.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.