20145 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: aritmetická chyba

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

Při výpočtu aritmetického výrazu pohybové synchronní akce nastalo přeplnění (např. dělení nulou).

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Opravit chybný výraz.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.