20141 kanál %1 pohybová synchronní akce: neplatný typ osy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Požadovaný povel není pro povelovou osu nebo vřeteno v aktuální stavu osy dovolen.

Alarm nastane u povelových os (POS, MOV), povelech vřeten z pohybových synchronních akcí (M3/M4/M5, SPOS),  vlečení (TRAILON, TRAILOF) a spražení řídicí hodnoty (LEADON, LEADOF).

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Osu nejdříve zastavit nebo vypnout vazbu, potom zvolit nový stav.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.