20140 Kanál %1 pohybová synchronní akce: pojíždění povelové osy %2 není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = osa

U povelové osy, která má být pojížděna ze sychronizace, byla zjištěna chyba. Příčina chyby je indikována dodatečným alarmem

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Viz informaci help dodatečných alarmů.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.