20130 kanál %1: hlídání tunelu kontury

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Špička nástroje opustila tunel proložený okolo zadané kontury, t.zn., že vzdálenost špičky nástroje od zadané kontury byla větší než je uvedeno v datu stroje MD: 21050 CONTOUR_ TUNNEL_TOL.

Alarm lze přeprojektovat pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes všechny kanály přes MD.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu servisního řízení.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat postupně následující body:

1.                Stroj je v pořádku. Byl tedy alarm způsoben osou s těžkým chodem, zlomením                nástroje nebo kolizí?

2.                Když je stroj v pořádku, snížit rychlost nebo zlepšit nastavení regulátoru.

3.                Eventuelně zvětšit tunel a na analogovém výstupu pozorovat chybu, aby se zjistila                příčina.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET ve všech kanálech této BAG.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.