20125 osa %1: příliš rychlá změna hodnoty kompenzace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Hodnota kompenzace se mění rychleji, než je dovoleno v 32730 CEC_MAX_VELO. Hodnotu bylo nutno dočasně omezit. Chybějící vzdálenost se vykompenzuje, může ale dojít k chybám kontury.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat data kompenzačních tabulek, které jsou přiřazeny ose.
Zkontrolovat charakteristiky v tabulkách ($AN_CEC). Evtl. se jedna ze vstupních os také pohybovala rychleji než předpokládáno.

Pokračování programu

Alarm je samovymazávací. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.