20124 osa %1: součet hodnot kompenzace příliš velký

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Součet hodnot kompenzace ze všech tabulek přiřazených ose překročil mezní hodnotu $MA_CEC_MAX_SUM a bylo nutno ho omezit. Proto mohlo dojít k chybám kontury.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat charakteristická data kompenzačních tabulek, které jsou přiřazeny ose.
Zkontrolovat charakteristiky v tabulkách ($AN_CEC).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.