20123 osa %1: rozdílné přiřazení výstupů kompenzačních tabulek

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Interpolační kompenzace s tabulkami.
Obě tabulky, jejichž výstupy se navzájem násobí, jsou přiřazeny rozdílným výstupním osám.
Kompenzace v této se automaticky vypne.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat a opravit charakteristická data kompenzačních tabulek ($AN_CEC_OUTPUT_AXIS a $AN_CEC_MULT_BY_TABLE).

Pokud chybu nelze nalézt, lze alarm potlačit: k tomu je nutno vypnout kompenzaci v ose ($MA_CEC_ENABLE) nebo tabulky ($SN_CEC_TABLE_ENABLE).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.