20122 kompenzační tabulka %1: přiřazení os neplatné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = kompenzační tabulka

Interpolační kompenzace s tabulkami.
Přiřazení vstupních a výstupních os uvedené tabulky není dovoleno.
Pro systémové proměnné platí $AN_CEC_INPUT_AXIS u. $AN_CEC_OUTPUT_AXIS != 0. Tato tabulka se automaticky vypne.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat a opravit data v kompenzační tabulce.
Pokud chybu nelze nalézt, lze alarm potlačit: k tomu je nutno vypnout tabulku ($SN_CEC_TABLE_ENABLE) nebo vypnout kompenzaci v ose ($MA_CEC_ENABLE).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.