20121 osa %1: chyba konfigurace v kompenzační tabulce %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = kompenzační tabulka

Interpolační kompenzace s tabulkami.
Nastavení v uvedené tabulce nejsou dovolena.
Pro systémové proměnné platí $AN_CEC_MAX >= $AN_CEC_MIN a $AN_CEC_
STEP != 0. Tato tabulka se automaticky vypne.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat a opravit charakteristická data v kompenzační tabulce.
Pokud chybu nelze nalézt, lze alarm potlačit: k tomu je nutno vypnout tabulku ($SN_CEC_TABLE_ENABLE) nebo vypnout kompenzaci v ose ($MA_CEC_ENABLE).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.