20120 osa %1: příliš mnoho kompenzačních vztahů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Interpolační kompenzace s tabulkami.
V každé ose lze definovat maximálně tolik kompenzačních závislostí, kolik je v systému os. Při tomto alarmu se interpolační kompenzace v ose automaticky vypne.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat a opravit parametry tabulky $AN_CEC_OUTPUT_AXIS a/nebo vypnout jednu nebo více tabulek ($SN_CEC_TABLE_ENABLE).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.