20109 chyba digitalizační komunikace - kód statusu v Com-IC: %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = byte statusu

Obvod pro seriovou komunikaci s digitalizačním přístrojem hlásí svým status-byte chybu přenosu (chyba Framing, parita atd).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat propojovací kabel s digitalizačním přístrojem zejména stínění.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.