20108 digitalizační přístroj přijal neplatný paket dat - kódy chyb %1, %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = kód chyby cyklického paketu dat
%2 = kód chyby paketu "out-of-band"

Paket dat přijatý digitalizačním přístrojem nelze vyhodnotit.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Kód chyby 1:                                zkontrolovat kabelový spoj s digitalizačním přístrojem
ostatní kódy chyb:                na př. špatné záhlaví, špatný kontrolní součet.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.