20106 digitalizační přístroj vybavil Notaus

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Digitalizační přístroj zjistil závažnou chybu a vybavil Notaus.
Příčina: viz indikace na digitalizačním přístroji.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.