20105 kanál %1: osy stopnuty digitalizačním přístrojem - kód chyby %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = kód chyby digitalizačního přístroje

Digitalizační přístroj zjistil chybu komunikace a hlásil jí zpět do NC.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Kód chyby 1:                                zkontrolovat kabelový spoj s digitalizačním přístrojem
ostatní kódy chyb:                viz Příručka k digitalizačními přístroji.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.