+ 20101 struktura propojení s digitalizačním přístrojem není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Pokus o synchronizaci komunikace s digitalizačním přístrojem a o přenos parametrů stroje byl po překročení zadaného limitu prodlevy 15 sec přerušen.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat propojení s digitalizačním přístrojem (kabel RS422, napájecí napětí) a zkontrolovat zapnutí digitalizačního přístroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.