27091 Chyba při kříž. porovnání dat NCK-PLC, stop z %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = přídavná informace o hlídacím kanálu vybavujícím stop

Hlídací kanál uvedený v %1 (NCK nebo PLC) vybavil stop D. Pro další informace o příčinu stopu D viz alarm 27090.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Vyhodnocení alarmových parametrů k alarmu 27090 a korekce SPL, popř. kontrola periferních sestav/propojení nebo interních rozhraní SPL k hlídacím kanálům Safety v NCK a pohonu 611D

 

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.