27092 Přerušená komunikace při kříž. porovnání dat NCK-PLC, chyba identifikována v %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = přídavná informace o hlídacím kanálu, který rozpoznal chybu

V hlídacím kanálu uvedeném v %1 (NCK nebo PLC) byl překročen zpožďovací obvod (10s) pro monitorování komunikace. Druhý hlídací kanál neposlal během tohoto zpožďovacího obvodu žádný nový datový paket.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Již nespustit SPL. Zkontrolovat systémové komponenty (PLC musí mít k dispozici správnou verzi FB15 a DB18)

 

Pokračování programu

VYP - ZAP řízení.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.