27093 Chyba v kontrolním součtu NCK-SPL, %1, %2, %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = přídavná informace o druhu chyby
%2 = přídavná informace, referenční veličina
%3 = přídavná informace, aktuální veličina

Chyba kontrolního součtu v NCK-SPL. Soubor /_N_CST_DIR/_N_SAFE_SPF byl dodatečně změněn. Bezpečná programovatelné logika (SPL) v NCK může být poškozená. Parametr   %1 dává další informace o druhu změny:

%1 = FILE_LENGTH: změna délky souboru

%1 = FILE_CONTENT: změna obsahu souboru

%2 specifikuje veličinu vypočtenou jako reference (délka souboru, kontrolní součet přes obsah souboru), %3 indikuje cyklicky vypočtenou aktuální veličinu

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat soubor a datum poslední změny tohoto souboru. Znovu zavádět originální soubor a nový start kontrol pomocí POWER ON.

 

Pokračování programu

VYP - ZAP řízení.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.