27094 Zápisový přístup k systémové proměnné %1 pouze dovolen z NCK-SPL

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název dotčené systémové Safety proměnné
 

Zápisové přístupy k některé ze systémových Safety proměnných jsou pouze dovoleny z programu součásti /_N_CST_DIR/_N_SAFE_SPF. Jestliže se vyskytuje tato chyba, tak byla rozpoznána instrukce z jiného programu součásti.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat použité programy součástí ohledně zápisového přístupu k systémovým Safety proměnným.

 

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.