27095 %1 Ochrana SPL neaktivována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = Název komponenty, na které ochrana není aktivovaná (NCK nebo PLC)

Ochranné mechanismy pro SPL nebyly aktivovány. Fáze uvedení do činnosti SPL ještě nebyla ukončena. V případě chyby v křížovém porovnání dat mezi NCK a PLC není vyvolána žádná stopreakce (Stop D).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Odpomoc NCK: Zapnutí ochranných mechanismů zápisem do MD $MN_PREVENT_SYNACT_LOCK[0,1]. Do těchto dat stroje je třeba zapsat číselný rozsah ID-čísel pro synchronní akce, použitý v SPL.

Odpomoc PLC: Zapnutí ochranných mechanismů dosazením příslušného datového bitu do DB18.

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.