28000 Spojení NCU-Link se všemi NCU link-sdružení je přerušeno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Všechny NCU ve sdružení NCU-Link vzájemně vyměňují cyklicky data (známky života).

V tomto případě nebyly přijaty tyto známky života všech ostatních NCU, zúčastněných na sdružení NCU.

Tato porucha ve spojení LINK může mít různé příčiny:

Hardware je zničen.

Data stroje, která projektují NCU-Link, nejsou na všech NCU stejná.

Doba IPO-taktu nebyla na všech NCU zvolena stejná

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat IPO-Takt na všech NCU.

Případně nejprve zkontrolovat další alarmy specifické pro NCU-Link.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.