27090 Chyba při kříž. porovnání dat NCK-PLC, %1[%2], NCK: %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = jméno systémové proměnné, ve které byla zjištěna chyba
%2 = přídavná informace, index pole
%3 = přídavná informace, referenční hodnota NCK.

Při cyklickém křížovém porovnání dat mezi NCK a PLC došlo k rodílům v porovnaných datech. Parametr %1 specifikuje chybnou systémovou proměnnou ($A_INSI, $A_OUTSI, $A_INSE, $A_OUTSE nebo $A_MARKERSI) s indexem pole %2.

Zvláštní případ: indikace "Chyba při křížovém porovnání dat NCK-PLC, TIMEOUT[0], NCK: 0" znamená, že komunikace mezi NCK a PLC je zásadně rušena, a že už nemůže být provedeno žádné křížové porovnání.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Najít rozdíl mezi hlídacími kanály. Možné příčiny:

nchybné propojení
nchybné SPL
nnesprávné přiřazení axiálních SGE internímu rozhraní $A _OUTSI
nnesprávné přiřazení axiálních SGA internímu rozhraní $A _INSI
nnesprávné přiřazení SPL-SGE externimu rozhraní $A _INSI
nnesprávné přiřazení SPL-SGA externimu rozhraní $A _OUTSI

 

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.