4001 kanál %1: osa %2 definována v datu stroje %3 pro více kanálů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = index: číslo osy stroje
%3 = řetězec: označení data stroje MD
 

V kanálově specifickém datu stroje MD: 20070 AXCONF_MACHAX_USED [CHn, AXm]=x
(n ... číslo kanálu, m ... číslo osy kanálu, x ... číslo osy stroje) byla osa stroje přiřazena více kanálům, aniž by byl pro tuto osu definován kanál master.

Přiřazení jedné osy stroje více kanálům nemá normálně smysl. Ve vyjímečných případech lze provést vícenásobné přiřazení, když je pro tuto osu určen master-kanál. Klíčovým slovem (stanovení až v pozdějších stavech provedení) lze provést přiřazení kanálu podle požadavků na opracování v technologickém programu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připravena k provozu.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
V kanálově specifickém datu stroje MD: 30550 AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN [AXm]=n
(m ... číslo osy stroje, n ... číslo kanálu) zadat kanál master pro osy, které NC-programem mají být střídavě přiřazovány jednomu nebo druhému kanálu.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.