4002 kanál %1: datum stroje %2[%3] obsahuje osu, která není v kanálu definována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec: označení data stroje
%3 = index: index pole dat stroje

Pouze osy, které jsou v kanálu aktivovány pomocí kanálově specifického data stroje
20070 AXCONF_MACHAX_USED [kx]=m , smí být pomocí data stroje MD: 20050      AXCONF_GEOAX_ ASSIGN_TAB [gx]=k prohlášeny za geometrické osy resp. osy transformace.
Totéž platí i pro $MC_FGROUP_DEFAULT_AXES

gx ...                index geometrické osy                k ...                                číslo osy kanálu
kx ...                index osy kanálu                                m ...                číslo osy stroje

AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB

 

 

 AXCONF_MACHAX_USED

 

 

(obsahuje číslo osy kanálu-k)

 

 

 (obsahuje číslo osy stroje-m)

 

 

Index  geometr. osy      

 1. kanál

 2. kanál

 Index  osy kanálu

 1. kanál

 2. kanál


0

 1

 1

 0

 1

 4


1

 2

 0

 1

 2

 5


2

 3

 3

 2

 3

 6


 

 

 

 

 7

 0


 

 

 

 

 8

 0


 

 

 

 

 0

 0


 

 

 

 

 0

 0


 

 

 

 

 0

 0


Přiřazení geometrických os osám kanálů

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Korigovat buď

$MC_GEOAX_ASSIGN_TAB

$MC_TRAFO_AXES_IN_X

$MC_TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_X

$MC_FGROUP_DEFAULT_AXES

a/nebo $MC_AXCONF_MACHAX_USED.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.