4003 osa %1: špatné přiřazení kanálu master v datu stroje  %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = osa
%2 = řetězec: označení data stroje MD

Pro řadu použití má smysl provozovat jednu osu ve více kanálech (osa C nebo vřeteno u jedno-/dvouvřetenových strojů).

Osám stroje, které jsou pomocí kanálově specifického data stroje MD 20 070: AXCONF_ MACHAX_USED definovány ve více kanálech, musí být pomocí osově specifického data stroje MD 30 550: AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN přiřazen kanál master.

Pro osy, které jsou aktivovány pouze v jednom kanálu, musí být jako master-kanál zapsáno číslo tohoto kanálu nebo nula.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Korigovat MD 20 070: AXCONF_MACHAX_USED a/nebo MD 30 550: AXCONF_ASSIGN_ MASTER_CHAN.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.