4000 kanál %1: datum stroje %2 [%3] obsahuje mezeru v přiřazení os

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec: označení data stroje

Přiřazení osy stroje ke kanálu datem stroje 20070 AXCONF_MACHAX_USED se musí provést bez mezery. Při rozběhu systému (Power On) se mezery poznají a jsou indikovány jako alarm.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připravena k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Konfigurovat kanálově specifické datum stroje 20070 AXCONF_MACHAX_USED pro přiřazení os kanálu bez mezer, t.zn., že u stoupajících indexů os kanálu musí být osa stroje přiřazována tak dlouho, až se poprvé zapíše nula (žádná osa stroje). Všechna data stroje vyššího indexu musí být rovněž obsazena nulou.

Pořadí čísel os stroje není důležité!

Index osy kanálu

 1. kanál

 2. kanál

 Číslo osy stroje

0

 1

 4

 AXCONF_MACHAX_USED [CH1, AX1] = 1

1

 2

 5

 AXCONF_MACHAX_USED [CH1, AX2] = 2

2

 3

 6

 AXCONF_MACHAX_USED [CH1, AX3] = 3

3

 7

 0

 AXCONF_MACHAX_USED [CH1, AX4] = 7

4

 8

 0

 AXCONF_MACHAX_USED [CH1, AX5] = 8

5

 0

 0

 AXCONF_MACHAX_USED [CH2, AX1] = 4

6

 0

 0

 AXCONF_MACHAX_USED [CH2, AX2] = 5

7

 0

 0

 AXCONF_MACHAX_USED [CH2, AX3] = 6

          Přiřazení os kanálů osám stroje.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.