3001 interní nouzové vypnutí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Tento alarm není indikován.

Odezva

Blokování startu NC.

NC není připraven k provozu.
Všechny BAG (skupina režimů činnosti) nejsou připraveny k provozu.
Stop NC při alarmu.

NC reaguje uvnitř obráběcí stanice.

Odpomoc

Není nutný žádný zásah

Pokračování programu

Vymazat ve všech kanálech této BAG alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.