3000 Nouzové vypnutí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Na rozhraní NCK/PLC je požadavek na NOUZOVÉ VYPNUTÍ (DB 10, DBX 56.1).

Odezva

Blokování startu NC.

NC není připraven k provozu.
Všechny BAG (skupina režimů činnosti) nejsou připraveny k provozu.
Stop NC při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Odstranit příčinu NOUZOVÉHO VYPNUTÍ a potvrdit přes rozhraní NCK/PLC (DB 10, DBX 56, bit 2).

Pokračování programu

Ve všech kanálech této BAG vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.