2192 Neexistuje žádný NCU-Link-Modul, MD %1 resetováno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení MD

Měla být aktivována funkce NCU-Linku, přestože nebyly dány předpoklady v hardwaru. Datum stroje bylo resetováno.

Vyskytuje se pouze u NCU-Linksystému.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
 
 

Odpomoc

Instalovat příslušný hardwarový modul a znovu aktivovat funkci (MD)

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.