2190 HW-modul pro komunikaci s digitalizačním přístrojem není k dispozici

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Přes MD: $MN_ASSIGN_DIGITIZE_TO_CHAN byla funkce digitalizace přiřazena kanálu a tím aktivována. Funkce potřebuje hardwarový modul (deska RS422 zasunuta na NCU)                                   pro komunikaci s digitalizační jednotkou. Tento modul nebyl při náběhu nalezen.

dezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

               Zasunout komunikační modul nebo odebrat přiřazení kanálu.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.