10240 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Změna pracovního režimu není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo BAG
 
 

Změna pracovního režimu měla by za následek "Reorganizaci" bufferu přípravného chodu, což momentálně není možné, protože se právě zpracuje kompletní sekce geometrie.

 

Odezva

Indikace alarmu.

 

Odpomoc

Chcete-li změnit pracovní režim, pak je třeba stisknout klávesu RESET a opakovat volbu pracovního režimu.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.