10241 [pouze do SW 3.x] BAG %2  Změna pracovního režimu není možná v aktivním kanálu %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo BAG
 
 

Kanál se nachází v zastaveném stavu. Tím reorganizace není možná.

 

Odezva

Indikace alarmu.

 

Odpomoc

Stisknout NC-STOP a znovu spustit žádanou akci.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.