15950 kanál %1 blok %2: není programován pojezd

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Alarm č.  15 950 ... měření s mazáním zbytkové dráhy
Alarm č.  15 960 ... měření bez mazání zbytkové dráhy
 
V technologickém programu nebyla povolem MEAS (Měření s mazáním zbytkové dráhy) příp. MEAW (Měření bez mazání zbytkové dráhy) programována žádná osa nebo byl programován pojezd nula.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický program a blok měření doplnit o adresu osy příp. pojezd.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.