15910 kanál %1 blok %2: měřící snímač není dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Alarm č.  15 900 ... měření s mazáním zbytkové dráhy
Alarm č.  15 910 ... měření bez mazání zbytkové dráhy
V technologickém programu byl povelem MEAS (Měření s mazáním zbytkové dráhy) příp. MEAW (Měření bez mazání zbytkové dráhy) programován měřící snímač, který není dovolen. Dovolena jsou čísla měřících snímačů:
0 ... není měřící snímač
1 ... měřící snímač 1
2 ... měřící snímač 2,
nezávisle na tom, jestli měřící snímač je skutečně také připojen.

Příklad:
N10 MEAS=2 G01 X100 Y200 Z300 F1000
         ; měřící snímač 2 s mazáním zbytkové dráhy

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V klíčovém slově MEAS=... příp. MEAW=... použít číslo měřícího snímače ve výše uvedených mezích. Musí odpovídat připojenému měřícímu snímači.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.