10765 kanál %1 blok %2: 3D-korekce poloměru nástroje není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Tento alarm vznikne při pokusu aktivovat 3D - korekci poloměru nástroje, když v řídícím systému není obsažena příslušná potřebná opce.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Start při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Použít jinou verzi softwaru; opci nelze změnou dat stroje MD aktivovat, poněvadž fyzikálně
neexistuje nutný kód.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.