10764 kanál %1 blok %2: nehladká dráha při aktivní korekci poloměru nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Tento alarm vznikne, když při aktivní korekci poloměru nástroje bod startu použitý pro výpočet kontury není stejný jako koncový bod předcházejícího bloku. Tento případ může na př. nastat, když se pojíždí geometrickou osou jako polohující osou mezi dvěma bloky, nebo když při aktivní kinematické transformaci (na př. 5-osá transformace) se mění korekce délky nástroje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.