10763 kanál %1 blok %2: složka dráhy bloku v rovině korekce je nulová

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Následkem hlídání kolize při aktivní korekci poloměru nástroje je složka dráhy bloku v rovině korekce nulová. Neobsahuje-li původní blok informaci o pohybu kolmo k rovině korekce, znamená to, že tento blok bude vynechán.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

         chování v úzkých místech, která aktivním nástrojem nelze správně opracovat

         v případě nutnosti změnit technologický program

         pokud je to nutné, použít nástroj s menším poloměrem

         programovat CDOF.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.